Най-добрите италианци!

"Какво бихте казали между италиански мъже, които обичат в природата и модата си? Поразителни образи от снимките, направени с италиански модели ..."

Редактор на модни канали: Буркунур Йълмаз