Практическа информация: Съвети за гладене

„Съвети за гладене ...“

* Ако ви е трудно да изгладите плисираните поли, има лесен начин да го направите. С помощта на телена скоба можете да фиксирате плисетата и да ги гладите по този начин.

* Изгладете памучните си дрехи с пара или изсушете от предната страна. Внимавайте върху тъмните си или интензивни цветни дрехи да гладите плата отвътре, за да предотвратите блясък.

* Изгладете дантелената си дреха върху кърпа или тензух. Внимателно нанасяйте пара, без да натискате.

* Полиестерната тъкан има деликатна структура. Когато гладите дрехи от този вид плат, внимавайте да следвате инструкциите за гладене и настройката на температурата на етикета на продукта.